HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§ MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Led Experts Finland Oy

Multiantie 7

42700 KEURUU

Puhelin: +358 10 281 2131

Email: asiakaspalvelu@ledexperts.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Nimi: Mikko Hämäläinen

mikko.hamalainen@ledexperts.fi

3. Rekisterin nimi

Led Experts Finland Oy käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Led Experts Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 etunimi, sukunimi

–  sähköpostiosoite

–  titteli

–  yritys

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tallennetaan tiedot Led Experts Finlandin rekisteröityneistä käyttäjistä.

7. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille, kuten esimerkiksi Led Experts Finland Oy:n yhteistyökumppaneille sekä viranomaisille.

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Scroll Up